Nội quy thư viện

1. Xuất trình thẻ hợp lệ và nộp thẻ cho thủ thư khi vào phòng đọc. Tuyệt đối không dùng thẻ của người khác. Thẻ hợp lệ bao gồm: Thẻ Thư viện, Thẻ sinh viên, Thẻ CBNV

2. Giữ gìn trật tự và an toàn trong thư viện: đi nhẹ, nói khẽ, không hút thuốc lá, không mang chất cháy, chất nổ vào Thư viện.

3. Không ăn, uống, không sử dụng điện thoại di động trong các phòng đọc.

4. Giữ gìn vệ sinh chung: không vứt rác, giấy ra sàn nhà. Phải vứt rác vào nơi quy định.

5. Giữ gìn mỹ quan trong Thư viện: không viết, vẽ lên mặt bàn, lên tường, không ngồi gác chân lên ghế.

6. Không mang cặp, túi vào thư viện, phải gửi tại quầy gửi đồ đúng nơi quy định trước khi vào thư viện.

7. Không được phép giữ chỗ. Đọc giả khác có quyền lấy chỗ nếu chỗ đó trống quá 15 phút.

8. Tại các phòng đọc mở, mỗi lần đọc chỉ được chọn tối đa 02 cuốn sách, hoặc 02 tờ báo, hoặc 01 loại tạp chí, đọc xong phải để đúng nơi quy định rồi mới được rút tài liệu khác đọc tiếp.

9. Không mang sách ra khỏi phòng đọc. Nếu đọc giả cần sao chụp tài liệu xin làm thủ tục với thủ thư.

10. Tại các phòng Internet, Multimedia: nghiêm cấm vào các website không lành mạnh. Tuyệt đối không cài các chương trình, phần mềm vào máy tính của thư viện khi chưa được phép.

11. Đọc giả nào vi phạm nội quy sẽ được thông báo với nhà trường, tùy theo mức độ mà có hình thức xử lý thích hợp

                                                         TL. HIỆU TRƯỞNG

                                                GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM TTTV