Kỷ yếu hội thảo
959.791 QU106N
Quảng Nam 550 năm hình thành và phát triển(1471-2021) :
DDC 959.791 QU106N
Nhan đề Quảng Nam 550 năm hình thành và phát triển(1471-2021) : Kỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia /
Thông tin trách nhiệm Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam
Tóm tắt Gồm các bài viết tìm hiểu về điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái, lịch sử, cư dân, đặc trưng văn hoá, tôn giáo, tín ngưỡng... của vùng đất Quản Nam qua 550 năm hình thành và phát triển (1471-2021)
Thông tin xuất bản Đà Nẵng, Đà Nẵng 2022 :
Mô tả vật lý 1035tr. ; 24cm.
Địa chỉ CDNH Kỷ yếu hội thảo (3): 50100003-5
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/quangnam550namhinhthanhvaphattrienthumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012361
0025
004364ABC81-3B71-4FA4-BFD0-D5ACDC9E44B8
005202205261513
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|y20220526151059|zbinhltt
082 |a959.791|bQU106N
245 |aQuảng Nam 550 năm hình thành và phát triển(1471-2021) : |bKỷ yếu hội thảo khoa học Quốc gia / |cSở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Nam
260 |aĐà Nẵng, |c2022 : |bĐà Nẵng
300 |a1035tr. ; |c24cm.
520 |aGồm các bài viết tìm hiểu về điều kiện tự nhiên, môi trường sinh thái, lịch sử, cư dân, đặc trưng văn hoá, tôn giáo, tín ngưỡng... của vùng đất Quản Nam qua 550 năm hình thành và phát triển (1471-2021)
852|aCDNH|bKỷ yếu hội thảo|j(3): 50100003-5
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/quangnam550namhinhthanhvaphattrienthumbimage.jpg
890|a3
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 50100003 Kỷ yếu hội thảo 959.791 QU106N Kỷ yế hội thảo 1
2 50100004 Kỷ yếu hội thảo 959.791 QU106N Kỷ yế hội thảo 2
3 50100005 Kỷ yếu hội thảo 959.791 QU106N Kỷ yế hội thảo 3
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào