Sách tham khảo
658.4092 NH200L
Nhà lãnh đạo 360°
DDC 658.4092
Nhan đề Nhà lãnh đạo 360°
Thông tin xuất bản Hà Nội, 2009
Mô tả vật lý 435 ; cm.
Tóm tắt Chứng minh quyền lực hầu hết các tổ chức thuộc về nhà lãnh đạo cấp trung, xoay quanh là lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo đồng cấp và cấp dưới; chia sẻ kinh nghiệm phá bỏ những ngộ nhận và vượt qua thách thức đến với các nguyên tắc cốt tử của nghệ thuật lãnh đạo
Từ khóa tự do Bí quyết thành công
Từ khóa tự do Lãnh đạo;
Tác giả(bs) CN Đặng Oanh - dịch
Tác giả(bs) CN Hà Phương - dịch ;
Địa chỉ CDDLHSách tham khảo(1): 20102567
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/nhalanhdao360thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012362
0022
004AA720D3D-EF58-449D-8018-9449BFFAF23C
005202205261633
008081223s2009 vm| vie
0091 0
039|y20220526163136|zbinhltt
082 |a658.4092|bNH200L
245 |a Nhà lãnh đạo 360°
260 |aHà Nội, |c2009
300 |a435 ; |ccm.
520 |aChứng minh quyền lực hầu hết các tổ chức thuộc về nhà lãnh đạo cấp trung, xoay quanh là lãnh đạo cấp cao, lãnh đạo đồng cấp và cấp dưới; chia sẻ kinh nghiệm phá bỏ những ngộ nhận và vượt qua thách thức đến với các nguyên tắc cốt tử của nghệ thuật lãnh đạo
653 |a Bí quyết thành công
653 |aLãnh đạo;
700 |aĐặng Oanh - dịch
700 |aHà Phương - dịch ;
852|aCDDLH|bSách tham khảo|j(1): 20102567
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/nhalanhdao360thumbimage.jpg
890|a1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 20102567 Sách tham khảo 658.4092 NH200L Sách tham khảo 1
  1 of 1 
Không có liên kết tài liệu số nào