Sách ngoại văn
380.1 T400U
Tourism Distribution Channels :
DDC 380.1
Tác giả CN Dimitrios Buhalis
Nhan đề Tourism Distribution Channels : Practices, Issues and Transformations
Thông tin xuất bản Thomson
Mô tả vật lý 378tr. ; 24cm.
Tác giả(bs) CN Eric Laws
Địa chỉ CDNHSách ngoại văn(1): 30101256
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sachngoaivan/tourism distribution channels_001thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012481
0023
00455E09094-7A10-4FA5-A66C-2659E7DD97A3
005202306080912
008081223s2008 vm| vie
0091 0
039|a20230608091113|bbinhltt|y20230607165327|zbinhltt
082 |a380.1|bT400U
100 |aDimitrios Buhalis
245 |aTourism Distribution Channels : |bPractices, Issues and Transformations
260 |bThomson
300 |a378tr. ; |c24cm.
700 |aEric Laws
852|aCDNH|bSách ngoại văn|j(1): 30101256
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sachngoaivan/tourism distribution channels_001thumbimage.jpg
890|a1|c2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30101256 Sách ngoại văn 380.1 T400U Sách ngoại văn 1
  1 of 1