Sách ngoại văn
641 300N
Ingrédients De Cuisine
DDC 641
Tác giả CN Loukie Werle
Nhan đề Ingrédients De Cuisine
Thông tin xuất bản France : Konneman, 2000
Mô tả vật lý 384tr. ; : ảnh màu ; 29cm.
Tác giả(bs) CN Jill Cox
Địa chỉ CDNHSách ngoại văn(1): 30101245
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sachngoaivan/ingredients de cuisine_001thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012474
0023
004CD9D8900-7382-464F-AF87-E3EEDC56ADD1
005202305171020
008081223s2000 vm| vie
0091 0
039|a20230517101928|bbinhltt|y20230512170258|zbinhltt
082 |a641|b300N
100 |aLoukie Werle
245 |aIngrédients De Cuisine
260 |aFrance : |bKonneman, |c2000
300 |a384tr. ; : |bảnh màu ; |c29cm.
700 |aJill Cox
852|aCDNH|bSách ngoại văn|j(1): 30101245
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sachngoaivan/ingredients de cuisine_001thumbimage.jpg
890|a1|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30101245 Sách ngoại văn 641 300N Sách ngoại văn 1
  1 of 1