Sách ngoại văn
658 300N
Innovative Marketing Communications :
DDC 658
Tác giả CN Masterman Guy
Nhan đề Innovative Marketing Communications : Strategies for the events industry
Thông tin xuất bản Britain : Elsevier, 2006
Mô tả vật lý 322tr. ; 24cm.
Tác giả(bs) CN Wood Emma H
Địa chỉ CDNHSách ngoại văn(1): 30101246
Tệp tin điện tử http://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sachngoaivan/innovative mafketing communications_001thumbimage.jpg
000 00000nam#a2200000ui#4500
0012475
0023
004808E8201-034E-4BE7-A913-7C1DF5C0CFC1
005202305171353
008081223s2006 vm| vie
0091 0
039|y20230517135156|zbinhltt
082 |a658|b300N
100 |aMasterman Guy
245 |aInnovative Marketing Communications : |bStrategies for the events industry
260 |aBritain : |bElsevier, |c2006
300 |a322tr. ; |c24cm.
700 |aWood Emma H
852|aCDNH|bSách ngoại văn|j(1): 30101246
8561|uhttp://thuvien.huetc.edu.vn/kiposdata1/anhbiasach/sachngoaivan/innovative mafketing communications_001thumbimage.jpg
890|a1|c2
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 30101246 Sách ngoại văn 658 300N Sách ngoại văn 1
  1 of 1