Văn phạm tiếng anh thực hành

Sách gồm các bài học về từ loai, những thành phần cơ bản của câu. Chúng gồm có: danh từ; đại từ; tính từ; động từ; trạng từ; giới từ; liên từ; cảm tháng từ; mạo từ. Học xong phần này học viên sẽ nắm ngay được ý nghĩa, chức năng, cách dùng và vị trí của các từ cơ bản trong câu

 

Sách do Nhà xuất bản Trẻ ấn hành năm 2007, hiện có tại Trung tâm Thông tin - Thư viện Cao đẳng Huế-Giá sách tham khảo

Trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc!